Recikliranje papira

recikliranje papira - sakupljanje papira.hr

35,5 STABALA JUČER JE POSJEČENO DA BI SE TISKALA NAKLADA SAMO JEDNOG DNEVNOG LISTA.
Ako bismo sakupljali stari papir, na recikliranom papiru DANASNJE naklade moglo bi se tiskati SUTRAŠNJE izdanje.